Home » Dienstplicht

Net als iedereen moest ook mijn vader zijn dienstplicht vervullen.

Hij behoorde tot de lichting 1934.

(de geboortemaand is verkeerdelijk vermeld. November moet januari zijn)

In onderstaande kaart staan zijn diensten aan het Vaderland vermeldt:

Ieder man moest op 20-jarige leeftijd zijn dienstplicht vervullen.

Vermits mijn vader geboren was op 29 januari 1914 moest hij zijn dienstplicht vervullen voor de klas 1934.

Hij werd op 5 oktober 1934 ingelijfd bij de IVe Infanterie Devisie bij het Batallion Mitrailleurs.

Waarschijnlijk gebeurde dit in de Herckenrodekazerne van Hasselt.

Zijn dienstplicht bestond vooral uit opleidingen en praktische oefeningen in het Kamp van Beverlo (waar ikzelf ook mijn praktische opleiding heb gehad als kandidaat Onder-Officier bij de Luchtmacht in 1973)

Zoals gebruikelijk in die tijd duurde een dienstplicht 8 maanden.

Op de fiche zien we dan ook dat hij op 15 juni 1935 op verlof ging voor onbepaalde duur.

 

Verder zien we dat mijn vader op 1 mei 1937 formeel werd overgebracht naar het 11e Linieregiment 

 

Zoals gebruikelijk weren er in die jaren regelmatig wederoproepingen van korte duur om up-todate te blijven.

Dat gebeurde dan ook op 31 augustus 1937 toen hij zich bij het 11e Linieregiment vervoegde in Hasselt en op oefening ging in het Kamp van Beverlo.

Op 10 oktober 1937 werd hij terug met verlof gestuurd voor onbepaalde duur.

 

Eén jaar later zou hij echter terug opgeroepen worden op 28 september 1938.

Dit was echter van korte duur want op 4 oktober 1938 was de opleiding voorbij en kreeg hij terug verlof voor onbepaalde duur.

 

Op 20 mei 1939 huwt hij mijn moeder Lodewijckx Maria Regina

 

Zij woonden toen samen met mijn grootouders in het dorp van Meldert (Limburg) in deze witte boerderij.

 

Foto: Jaak Kenis

 

Trouwens bij zijn thuiskomst was de boerderij bezet door de Duitsers.

Ik weet niet of hij hen hun verhaal gedaan heeft over het waarom van zijn verwondingen.

Maar volgens mijn ouders waren het hele vriendelijke jongens die hen heel behulpzaam waren!

Zeker toen er nog 3 kindjes in het gezin bij kwamen....

 

Lees verder: mobilisatie

Maak een Gratis Website met JouwWeb