Home » Eretekens

Mijn vader kreeg volgende eretekens:

Oorlogskruis met PALM

Het oorlogskruis werd verleend aan Belgische militairen, en in bepaalde gevallen ook aan burgers, zoals de leden van de weerstand voor moed in een actie tegen de vijand.

Dit ereteken werd ingesteld door de Belgische regering in 1941, die op dit moment in ballingschap in Londen verkeerde. Het medaille toont aan de voorzijde een klimmende leeuw in het medaillon, op de achterzijde staat het Koninklijk monogram van Leopold III afgebeeld.

Bronzen palm: staat voor een vermelding bij legerdagorder.

 

MEDAILLE VAN MILITAIR, STRIJDER IN DE OORLOG 1940-1945 

Deze bronzen medaille wordt uitgereikt aan Belgische militairen erkend als gerechtigden op de voordelen van het koninklijk besluit van 28 augustus 1964 houdende het statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de Belgische militairen die tijdens de verschillende fasen van de oorlog 1940-1945 dienst volbracht hebben.

Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940 -1944

Deze bronzen medaille is een Belgische ereteken uit de tweede wereldoorlog .

Deze werd toegekend aan allen die dienst deden tussen 10 mei 1940 en 7 mei 1945 in een eenheid van de Belgische strijdkrachten , de weerstand, de koopvaardijvloot enz… aan de zijde van de geallieerden.

De voorzijde draagt de letter "V" voor Victory bekend gemaakt in die tijd door Winston Churchill, met daarin een brullende leeuwenkop en de jaartallen 1940 – 1945.

De achterzijde vermeld de titel van deze medaille in beide landstalen.

 Gekruiste sabels: wie deelnam aan de 18-daagse veldtocht.