Home » Samenstelling leger

Om enig inzicht te krijgen in de samenstelling van de legereenheden kan ik best doorverwijzen naar volgende website:

http://18daagseveldtocht.wikispaces.com/Grote+Eenheden

Hier kan je zien dat voor de mobilisatie mijn vader was ingedeeld in:

Iste Legerkorps

IVe Infanteriedevisie

11e Infanterieregiment

De opbouw en structuur van het Belgische leger voor mei 1940.

  • Standaard bestond het Belgische landleger op zich uit 12 Infanteriedivisies en 2 Divisies Ardeense Jagers. Elke Divisie stond onder de leiding van een Generaal. Deze Divisies ging men dan onderling nog eens indelen in een groter geheel in de vorm van Korpsen.
  • Elk van deze 12 Infanteriedivisies bestond nog eens uit 3 Regimenten Infanterie, een Artillerieregiment, een Bataljon transmissietroepen, een Bataljon Genietroepen en een Eskadron verkenners (Cyclisten). Een Regiment, is een legereenheid die volledig zelfstandig kon opereren en stond onder de leiding van een kolonel. Afhankelijk van het soort Regiment omvat dit tussen de 400 en 2500 soldaten.
  • Elk Infanterieregiment bestond uit 3 of 4 Bataljons. Een Actief infanterieregiment bestond uit 4 Bataljons, een Reserve uit 3. Een Bataljon stond onder de leiding van een Majoor. Elk bataljon was dan op zijn beurt opgedeeld in 3 Compagnieën fuseliers en 1 compagnie mitrailleurs, De Actieve Infanterieregimenten beschikten bijkomend nog over een 4e Compagnie zware wapens zoals mitrailleurs-mortieren en antitankkanonnen. Een compagnie stond onder de leiding van een kapitein.
  • Een Compagnie Infanterie omvatte op zijn beurt zo een 100 a 150 soldaten. Elke compagnie werd dan nog eens opgedeeld in een aantal pelotons, elk onder leiding van een luitenant of plaatsvervangend commandant, een sergeant. Een peloton bevatte op die manier tussen de 20 a 40 soldaten. Deze pelotons werden dan nog eens opgedeeld in kleinere eenheden van een tiental soldaten onder de leiding van een sergeant of korporaal. Deze kleinere eenheden worden ook wel eens Escouades genoemd.
  • Zo had standaard elk Regiment Infanterie volgende wapens ter beschikking: 324 mitrailleurs (FM), 144 zware mitrailleurs (MI), 36 mortieren 76mm, 60 antitankkanonnen 47mm en 48 stukken zware Artillerie.
  • Voor de 1e Divisie Ardeense Jagers bestond elke Divisie uit 3 Bataljons van 3 Compagnies Cyclisten. Deze cyclisten waren deels fuseliers en mitrailleurs. Elk bataljon beschikte daarnaast nog eens over 3 T15 tanks en 8 T13 tanks. De 1e Divisie was een elite-eenheid, de 2e Divisie was een reservedivisie opgebouwd tijdens de mobilisatie. Ze was een heel gedeelte minder gemotiveerd en getraind dan de eerste Divisie en bevatte ook opnieuw infanterieregimenten (voetvolk).
  • Om de Divisies iets of wat gelijkwaardig aan elkaar te maken werd bij de eerste 6 Divisies telkens 1 Regiment vervangen door een Reserve Regiment. Hierdoor bestonden de eerste 6 Divisies telkens uit 2 Actieve Regimenten en 1 Reserve Regiment. De 7e tot 12e Divisie bestond telkens uit 1 Actief Regiment en 2
  • Info: http://www.bunkergordel.be/3-0-Het%20Belgische%20leger.htm

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb